ROTS EN WATER

Rots en Water is een training die zich richt op de weerbaarheid van kinderen. Het is een psychofysieke training, dat wil zeggen dat we startend vanuit spelvormen, mentale en sociale vaardigheden aanleren. Door gebruik te maken van spel worden de vaardigheden beter verankerd dan door een puur theoretisch verhaal. Gedurende de training worden de kinderen zich bewust van hun eigen kracht en mogelijkheden, ook al voelen ze dat nu nog niet. Deze ontdekking zal hen een gevoel van kracht, blijheid en zinvolheid geven. Als een kind zichzelf niet kent, hoe kan het een ander begrijpen en dan wordt het ook moeilijk om met die ander op een respectvolle manier om te gaan. Daarnaast leren ze ook om met anderen samen te spelen, samen te werken en samen te leven in onze multiculturele samenleving.

Er wordt in de eerste instantie gewerkt aan zelfbeheersing (van emoties), zelfreflectie (hoe reageer ik hierop, wat doet dat met mij) en deze twee facetten zorgen voor meer zelfvertrouwen. Vervolgens is er aandacht voor thema's als veiligheid, assertiviteit, communicatie en het vinden van een eigen weg die je verbindt met anderen en ervoor zorgt dat je de juiste keuzes maakt.

Het beeld van een Rots en de kwaliteit van Water wordt gekoppeld aan twee 'sociale houdingen'.

De elementen Rots & Water zijn herkenbaar voor kinderen. De onwrikbare, stevige rots en het beweeglijke water! Ze genieten van de stevige rotsoefeningen. Een ervaring die hen ook in het dagelijks leven kan helpen stevig op beide benen te staan.

In de acht lessen komen de volgende onderwerpen aan bod:

Stevig staan, de ademhaling, focussen, hoe ben ik als rots, hoe ben ik als water, grenzen aangeven, lichaamstaal.

Voor wie is Rots en Water bedoeld?

Rots en water is eigenlijk bedoeld voor alle kinderen, maar vooral voor kinderen die door allerlei omstandigheden niet voldoende gesteund, gecorrigeerd en geholpen (kunnen) worden in hun persoonlijke ontwikkeling. Zij voelen zich vaak onzeker, hebben in het verleden heftige dingen meegemaakt zoals het overlijden van een dierbare, ziekte of een echtscheidingssituatie, ze staan niet stevig in hun schoenen, vinden het moeilijk hun grens aan te geven of juist het tegenover gestelde; ze gaan alleen maar uit van zichzelf en hebben moeite om emoties te beheersen en met anderen samen te spelen en te werken.

Waarom kiezen mensen voor Rots en Water?

Ouders willen niet dat er direct (weer) een etiket op hun kind geplakt wordt. Het is ook geen therapie. Rots en water kan wel gebruikt worden als aanvulling op een therapie. Het is laagdrempelig, vooral omdat er in eerste instantie geleerd wordt vanuit spel. Een kind moet ook niet het gevoel hebben dat er wat mis is. Spelenderwijs ontwikkelt het zelfbewustzijn, zelfvertrouwen, vertrouwen in de ander én sociale vaardigheden.

De cursus wordt hoofdzakelijk gegeven in kleine groepjes. Minimaal 6-maximaal 10 kinderen. Bij de indeling van de kinderen wordt gekeken naar de leeftijd van het kind. Kinderen vanuit groep 3/4/5 en groep 6/7/8 gaan meestal samen. 

Vanaf nu is het mogelijk om je op te geven voor de 8 lessen die na de herfstvakantie zullen starten. Trainingsdag: woensdag om 15.30-16.45

Kosten van de training

De totale prijs voor het volgen van de cursus Rots en Water bij Studio Ikigai bedraagt € 280,-. U ontvangt hiervoor een factuur na inschrijving en nadat het zeker is dat de training door gaat. Of de training doorgang heeft is afhankelijk van het feit of er voldoende aanmeldingen zijn.