Zo leuk hebben wij het gehad....kijk maar!

Fotoimpressie van 2022 en 2023

De belangrijkste privacywet in Nederland is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). I.v.m. deze wet zorgen wij dat de kinderen niet zichtbaar in beeld komen, behalve als ouders daar nadrukkelijk van tevoren toestemming voor hebben gegeven.