Emotielessen 

In onze wereld komt iedereen overal gevoelens tegen. Soms kom je er door in de problemen, soms stop je ze weg en soms voel je je zo overspoeld dat je er geen controle over hebt. In de Relax Kids Emotielessen gaan we samen deze monsters leren kennen en vrienden met ze worden zodat je de controle weer terugkrijgt. We maken vrienden met jouw zorgenmonster, brengen tijd door met jouw boze monster en angstmonster en gaan jouw verdrietige monster opvrolijken. In de laatste les komen alle monsters samen: Monster Mengelmoes

Emotielessen 6 t/m 10 jaar

Wanneer: start op aanvraag
Tijd: in overleg
Locatie: Studio Ikigai
Kosten: 5 lessen voor €75,-

Prentenboek Kleurenmonster

Het kleurenmonster is in de war. Hij voelt zich blij, verdrietig, boos, bang en kalm tegelijk. Wat is er met hem aan de hand? Met de hulp van een meisje probeert hij alle emoties die hij voelt een eigen plek te geven. Dit prentenboek is het startpunt van de emotielessen 'Ik ben, ik voel, ik doe'

Als het kleurenmonster met een vreemd gevoel opstaat, gaat een meisje hem helpen om weer "uit de war te komen...'. Samen rafelen ze de verschillende kleuren en emoties uit elkaar en doen ze in aparte potjes. Geel staat voor zon, sterren én blijdschap. Blauw staat voor verdriet, nat als de zee en zoet als de regen. Rood staat voor woede, die moeilijk te blussen is. Angst is zwart en donker, en groen is kalm en zweeft als een blad in de wind. Als ze allemaal een eigen plekje (potje) hebben, is het monster "uit de war'! Totdat hij zich ineens helemaal roze voelt...?! 

Dit vierkante prentenboek neemt jonge kinderen mee op reis door de wereld van emoties. Jonge kinderen kunnen hun emoties nog niet goed reguleren. Naarmate ze ouder worden krijgen ze meer controle over hun gevoelens. Bij een peuter is het brein nog onvoldoende ontwikkeld om emoties te kunnen begrijpen, te uiten en te controleren. Een kind van 12 jaar zal je niet meer zo snel stampend en gillend op de grond in de supermarkt aantreffen. Door middel van dit prentenboek krijgen kinderen zicht en grip op de wereld van emoties door kleur, emotie en gedrag aan elkaar te koppelen. 

Waarom Emotielessen?

In de opvoeding is het omgaan met de emoties van je kind best ingewikkeld. Je probeert van alles, maar kinderen uiten hun emoties primair en daardoor vaak heftig. Denk maar aan een driftbui, extreme angst of fikse boosheid. Hoe kan je je kind helpen bij het omgaan met zijn emoties? Hoe leer je je kind rustig te worden en zich weer fijn te voelen? In de Relax Kids lessen ontrafelen we de verschillende emoties van kinderen. 

Bang, boos, blij, gefrustreerd, verdrietig, jaloers of teleurgesteld. Allemaal emoties die regelmatig kinderen ervaren. 

Alle emoties hebben nut. Sterker nog, we hebben ze nodig om te overleven. Als we geen angst zouden hebben, dan zouden we niet oud worden omdat we extreem gevaarlijke dingen gaan doen. Zonder angst zouden we ons bijvoorbeeld niet verstoppen als we oog in oog staan met een leeuw. Angst beschermt ons tegen gevaar. Ook boosheid en verdriet hebben een achterliggende functie. Boosheid zorgt ervoor dat er veel energie vrijkomt en we snel kunnen reageren. Het zorgt ervoor dat we voor onszelf opkomen, zodat anderen rekening met ons kunnen houden. Verdriet zorgt voor het verwerken van nare ervaringen, waardoor er ruimte komt om anders naar een situatie te kijken.

Alle kinderen krijgen in hun leven te maken met tegenslagen. Dit hoort erbij. Je kunt je kind hier niet altijd voor beschermen. En je hoeft je kind hier ook niet altijd voor te beschermen. Want anders kunnen ze nooit leren omgaan met teleurstellingen en andere emoties. Kinderen die hier mee leren omgaan zullen zich zullen zich na een tegenslag sneller weer prettig voelen.
Daarnaast is het voor sociaal contact ook belangrijk dat je kind leert om te gaan met z'n emoties. Mensen vinden het prettig als iemand anders rustig kan blijven. Over het algemeen gaan mensen liever om met iemand die controle heeft over zijn gevoelens. Dit geldt ook voor kinderen. Jouw kind speelt vast ook liever met een vriendje dat niet steeds explodeert om het minste of geringste. Dus ook voor de sociale positie van je kind is het leren omgaan met emoties van belang.