DE MUZIEKKOFFER

Voor kinderen is dansen en zingen een uiting van levensvreugde. Bij kleine kinderen is dat heel puur. Dit is prachtig om te zien. Als deze levensvreugde elke keer even opnieuw aangeraakt wordt door met je kindje een liedje te zingen, te dansen of muziek te maken kan deze blijven stromen.

Er klinken rinkelgeluidjes. 

Komt het uit de koffer? Ja zeker. 


De kinderen mogen dichterbij komen om te kijken of het echt zo is....tingelingeling....


De koffer gaat open en wat zit erin?
Allerlei instrumenten waar we met elkaar mee gaan spelen. Ook vind je blokjes in de koffer om een toren mee te bouwen en linten om mee te zwaaien door de ruimte op muziek. 


Kom je ook naar de Muziekkoffer om te kijken wat er voor jou in zit?

Zingen, dansen, bewegen, muziek en plezier maken

Door middel van praktische liedjes en muziekspelletjes worden dagelijkse bezigheden zoals opruimen, tanden poetsen en wandelen een spel. De band met je kind, het van elkaar genieten en samen spelen, staat voorop.

Ondertussen wordt een muzikale basis gelegd: het kind ervaart muziek in al zijn soorten tijdens het spel: door zelf muziek te maken, door op muziek gedragen te worden, door het muziekspel dat wordt aangeboden op speelse muzikale momenten. 

Wetenschappelijke onderzoeken hebben bewezen dat samen muziek maken een belangrijke invloed heeft op zowel de intelligentie als de sociale vaardigheden van kinderen. Ook de motorische, zintuiglijke, emotionele en muzikale ontwikkeling worden gestimuleerd.

Goede reden mee te doen?


Zingen en dansen maakt bij jezelf ook veel los en dit delen met je kindje is heerlijk.

Daarnaast zijn er nog vele andere redenen om met je kindje te gaan zingen: je leert er weer een aantal nieuwe liedjes bij, je hebt contact met andere ouders en je kindje met andere kindjes, je werkt op een uitstekende manier aan de taalontwikkeling van je kindje, je stimuleert het gehoor, de fijne motoriek en de grove motoriek. En als je kindje groter wordt, wordt het steeds meer gestimuleerd in spel en samenwerking. Maar het belangrijkste blijft het lijntje dat tussen jou en je kindje ontstaat op het moment dat je begint te zingen. 


Opzet van de les


De les begint met een kort lied, waarin elk kind wordt begroet.

Dan volgen ongeveer zes muzikale activiteiten. Bij sommige activiteiten wordt spelmateriaal uitgedeeld, zoals ballen, ritmestokjes, belletjes, blokken, sjaals, vingerpopjes of spiegels. Andere liedjes en activiteiten gaan gepaard met beweging, zoals stampen, klappen en zwaaien, met dreumesdans en peuterdans.
Elk liedje wordt een paar keer gezongen zodat ouder en kind het herkennen, en na verloop van tijd mee kunnen zingen en/of bewegen.
Veel liedjes gaan over activiteiten van alle dag: aankleden, fietsen, schommelen, dieren en seizoenen.
Regelmatig zingen we ook bekende liedjes, zoals Jan Huigen in de ton of schuitje varen.
De les wordt altijd afgesloten met een rustig afscheidsliedje

De Muziekkoffer - baby's/dreumes


Van 6 maanden tm 2.5 jaar 

Door middel van praktische liedjes en muziekspelletjes worden dagelijkse bezigheden zoals opruimen, tanden poetsen en wandelen een spel. De band met je kind, het van elkaar genieten en samen spelen, staat voorop.

Ondertussen wordt op professionele wijze de muzikale basis gelegd: het kind ervaart muziek in al zijn soorten tijdens het spel: door zelf muziek te maken, door op muziek gedragen te worden, door het muziekspel dat Rianne aanbiedt op speelse muzikale momenten. 


Inhoud van de les:

Liedjes over troosten, aankleden, kruipen, schommelen, kiekeboe en speelgoed

Bewegingsliedjes en dansen op muziek

Spel met geluiden en klanken

Liedjes voor bij de babymassage

Liedjes met materiaal, o.a. bellenbandjes, ballen, spiegels, sjaals en knisperzakjes.


De Muziekkoffer - dreumes/peuters


Van 2,5 tot 4 jaar

Dreumesen zijn gek op kiekeboe-muziek, ontdekken en bewegen. De muziekkoffer groeit mee met de behoefte van de kinderen met ontdekliedjes en creatieve muzikale materialen die vaak ook leuk zijn om thuis na te maken. Verlegen kinderen krijgen de tijd om te wennen en actieve kinderen de kans om te bewegen. Kinderen worden al heel vroeg vertrouwd met ontdekkend leren spelen via al hun zintuigen. Verschillende klanken, materialen, vormen, kleuren, beweging, afwisseling én herhaling in de manier van spelen en muziek maken. Ouders staan er vaak van versteld hoe enthousiast kinderen worden van muzikaal spel als ze het hebben leren kennen!

De peuters houden meer van afwisseling en fantasiespel. Daar speelt de Muziekkoffer helemaal op in, ook als het kind vooruit is in de ontwikkeling. Doordat elke les is aangepast aan de kinderen in de groep is er altijd voldoende uitdaging te vinden voor elk kind. De muziekinstrumenten worden steeds meer 'echt' en peuters worden gestimuleerd om steeds meer manieren van spelen te ontdekken per instrument, waardoor ze steeds creatiever worden in hun spel.

Inhoud van de les:


Liedjes met materiaal, o.a. ballen, bellenbandjes, vingerpopjes, pittenzakken, sjaals, ritme-instrumentjes en blokken

Liedjes over dagelijkse dingen; fietsen, tanden poetsen, speelgoed, knuffels

Veel liedjes over het seizoen

Bewegingsliedjes; klappen, stampen, kruipen, springen en zwaaien

Beweging en liedjes n.a.v. een boek

Peuterdans

Geluidenspel.

In de cursus wordt gebruik gemaakt van blokken tot muziekinstrumentjes, van live gitaar muziek gespeeld door Rianne tot mooie cd-opnames. Wees niet bang, er wordt niet vanuit gegaan dat iedereen enorm goed kan zinge

De muzieklessen zijn "op maat": ze worden altijd speciaal gemaakt voor de groep, dus geen enkele lessenserie is precies hetzelfde. Dit houdt dus ook in dat er niet alleen met de tijd van het jaar rekening wordt gehouden, maar ook dat de lessen inspelen op de ontwikkeling en interesses van de kinderen in de groep. Ook is het mogelijk met speciale verzoeken te komen. Bijvoorbeeld bij een bepaald ontwikkelingsgebied dat meer gestimuleerd mag worden, of praktische vragen: tanden poetsen, jassen aandoen, verschoonspelletjes, massage....

Ook voor anderstalige ouders en kinderen is de Muziekkoffer een fijne manier om bewust met de basis van de Nederlandse taal bezig te zijn en de liedjes uit de Nederlandse cultuur te leren kennen.

Zoals ook uit meerdere onderzoeken blijkt: muziek maakt slim! Maar... het belangrijkste is dat jullie er samen plezier in hebben!

Kosten 

De cursuskosten hangen af van het aantal lesweken van een cursus.

Een cursus van 6 lessen kost € 45, een cursus van 8 lessen € 60. Het komt altijd neer op € 7,50 per les.

Een tweede kind uit een gezin in dezelfde les betaald 5 euro per les.

In principe kan alleen ingeschreven worden voor een hele cursus. In geval van afwezigheid door langdurige ziekte, zwangerschap en bevalling kunnen er afspraken gemaakt worden over lesgeldreductie.

Ben je zwanger en uitgerekend tijdens de cursus en wil je toch heel graag mee gaan doen met Muziek op Schoot met je kind, nu je de handen nog vrij hebt, neem dan even contact op om te kijken of er mogelijkheden zijn.

Gemiste lessen zijn voor eigen rekening en kunnen niet worden ingehaald op andere dagen.