Rots en Water uitgelegd

Rots en Water wordt momenteel wereldwijd ingezet. Zo'n tweeënhalf miljoen kinderen hebben verspreid over 40 landen een Rots en Water-training gekregen. Rots en Water valt onder de noemer social competentietraining, hetgeen heel eenvoudig betekent dat kinderen leren met anderen samen te spelen, samen te werken en samen te leven in een wereld die met de dag verandert. Hier kun je niet vroeg genoeg mee beginnen!

Bewustwording

In het Rots en Water-programma gaat het om het bewustwordingsproces. Bewustwording van de eigen gevoelens en emoties zoals die zich in het lichaam uitdrukken, en bewustwording van eigen kwaliteiten en mogelijkheden. Het woord 'bewustwording' is voor velen, zeker voor kinderen, een vreemd woord. Daarom wordt het woord bewustwording in Rots en Water vervangen door het woord 'kasteel'. In Rots en Water worden Rotskastelen, Waterkastelen en Ademkastelen, en uiteindelijk kastelen van Zelfbewustzijn gebouwd. En die kastelen leiden tot een gevoel van zekerheid en eigenheid zodat, vanuit deze sterke rustige basis, met anderen en de ander contact kan worden gemaakt. Heel simpel gezegd: 'Rots en Water zet kinderen in hun kracht.' 

Sociale competenties

Sociale competenties zijn in een immer veranderende, multi-culturele samenleving overal van levensbelang geworden. Als jij jezelf niet kent, dan begrijp je een ander ook niet en wordt het erg moeilijk om met die ander(en) een respectvolle relatie op te bouwen. Sociale competentie betekent eenvoudig dat kinderen, van jongs af aan, met elkaar leren samen te spelen. Dit samenspel vormt de basis om met anderen te leren samenwerken en samen leven met respect voor elkanders eigenheid en vrijheid. Juist in een multiculturele samenleving zijn zelfbewustzijn en wederzijds respect de essentiële bouwstenen voor een gelukkige samenleving. 

Vanuit een fysieke invalshoek worden mentale en sociale vaardigheden aangereikt en verworven. Voor het ontwikkelen van een eigen identiteit is een goede sociaal-emotionele ontwikkeling nodig. In de training leren we door ervaren en doen, maar ook door met elkaar uit te wisselen wat we ervaren, voelen en denken. 

Psychofysiek

Voor deze psychofysieke aanpak is gekozen omdat vooral jongens in de eerste plaats fysiek in de wereld zijn. Zij beschikken over een enorme dosis energie die uitnodigt, en soms dwingt, tot bewegen. Daarnaast is het ook zo, dat de meeste jongens, vergeleken met de meeste meisjes, meer moeite hebben het het verwoorden van gedachten, gevoelens en emoties. Tijdens de Rots en Waterlessen vangen we twee vliegen in één klap. Jongens wordt geleerd hun energie te beheersen en te richten en tegelijkertijd worden via fysieke vormen van communicatie andere (meer verbaal gerichte) communicatievaardigheden aangeleerd. En meisjes ervaren dat zij sterker zijn dan zij dachten en bij hen wordt deze kracht juist gestimuleerd. Jongens en meisjes leren dat zij keuzes kunnen maken, dat zij 'Nee' kunnen zeggen, dat ze voor zichzelf kunnen opkomen, dat ze tot heel veel in staat zijn en dat het geweldig is als dit allemaal samen met anderen kan gebeuren. 

Bouwstenen

Zelfbeheersing, zelfreflectie en zelfvertrouwen zijn de 3 bouwstenen van het Rots en Waterprogramma. We hebben in de lessen mogelijk aandacht voor de thema's veiligheid, assertiviteit, communicatie en het vinden van je eigen weg die je met anderen verbindt en richting geeft.